Volgen

Hoe pas ik het verlof saldo van iemand aan?

Voor het aanpassen van contractuele saldi zijn supervisor rechten nodig.

Brandweerrooster maakt het mogelijk om contractuele afspraken en saldi op gebied van verlof en overuren bij te houden. Hieronder gebruiken we een voorbeeld van 144 uur (wettelijk) verlof per jaar.

Bekijken van verlof saldi

Dit saldo is zichtbaar in de 'Rapportage contractuele afspraken' voor de post, of via de individuele contract pagina van een werknemer. Deze pagina is bereikbaar voor supervisors en de persoon zelf.

Navigeer naar de profiel pagina van de persoon en klik rechts in het 'Acties' menu op 'Contracten'. In dit overzicht zijn diverse statistieken te vinden, waaronder het aantal uren dat gewerkt is, en het verlofsaldo. In het voorbeeld hieronder is er van de 144 uur nog 14 uur over. 

mceclip0.png

Wil je weten hoe dat saldo opgebouwd is? Scroll dan naar beneden naar het 'Gedetailleerde overzicht werklast'. Klik daar op het corresponderende tabblad voor een overzicht van alle diensten die invloed hebben op het saldo.

Aanpassen van verlof saldi

Stel dat er een persoonlijke afspraak is gemaakt om deze 14 uur mee te nemen van 2019 naar 2020. Dat kan via de 'overwerk balans' kolom geadministreerd worden. Hou de muis over het (i) icoontje voor het jaar waarvan uren moeten worden meegenomen naar het opvolgende jaar. 

mceclip1.png

Klik op 'Nieuw'. We willen 14 uur aan 'Tekort' opgenomen verlof overdragen naar 2020. Daarom vullen we het formulier als volgt in:

mceclip2.png

Het resultaat is dat voor 2019 de verlofbalans op 0 uitkomt, en de verlofbalans voor 2020 op 144+14=158 staat. Dit doorschuiven van verlof is ook zichtbaar in de 'Gedetailleerd overzicht werklast' tabbladen voor 2019 en 2020. 

Door de optie 'Uitbetaald' te kiezen kan het saldo van 2019 op 0 gezet worden zonder dat dit meegenomen wordt naar het volgende jaar. Door te spelen met de optie Overwerk/Tekort of gebruik van negatieve getallen in het aantal uren/diensten kun je saldi éénmalig aanpassen. Het is mogelijk om meerdere van dit soort aanpassingen bij te houden. 

mceclip3.png

De kolom 'gecalculeerd' wordt gebruikt als een bepaalde verlofperiode van 14 uur met een ander getal verdisconteerd moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval van een nachtdienst van 14 uur die slechts 5.4 uur 'waard' is. Deze regels kunnen per regio afzonderlijk ingesteld worden.

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.