Volgen

Op wie wordt gerekend bij (her)alarm?

Instellen van her-alarmering

Merk op: her-alarm vindt alleen plaats als deze module ingeschakeld is. Her-alarm kan ingesteld worden op 2 manieren:

  • Stuur her-alarm naar parate gekwalificeerde medewerkers van niet-parate ploegen te gaan. 
  • Stuur her-alarm naar iedereen ongeacht paraatheid

Iemand ontvangt nooit meerdere keren een her-alarm voor hetzelfde incident. Er worden nooit ploegen ge(her)alarmeerd die niet zouden kunnen opkomen voor het voertuig.

Op wie rekenen we bij alarmering?

Optie 1: alleen bevestigde opkomst

  • We rekenen niet op mensen in het rooster, maar alleen op mensen die expliciet hun opkomst bevestigen.
  • Bekend verbeterpuntje: als na 30s al duidelijk is dat de gealarmeerde ploeg onvoldoende bezet is, wordt alsnog gewacht tot de minuut verstreken is. In deze situatie zouden we sneller willen alarmeren.
  • Na één minuut wordt gecontroleerd of er genoeg bevestigingen zijn. Als dat niet zo is: her-alarm naar andere gekwalificeerde medewerkers.

Optie 2: op basis van rooster + bevestigingen

  • We rekenen op mensen die paraat staan in het rooster, en eventueel mensen die daarnaast ook nog bevestigd hebben.
  • Als mensen afwijzen, en dit leidt tot een onderbezetting, wordt onmiddellijk een her-alarm gestuurd naar andere gekwalificeerde medewerkers. 

Waarom telt mijn opkomstbevestiging niet mee?

  • Als het gealarmeerde voertuig alleen mensen in dienst telt, dan telt een opkomstbevestiging vanuit de vrijwillige ploeg niet mee. Alleen de bevestigingen/afwijzingen van de medewerkers die dienst draaien zullen worden vastgelegd bij het incident.

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.