Volgen

Parate personeelsaantallen

Algemeen

De parate personeelsaantallen widget laat het totaal aantal parate personeel zien in de kazernes waar de gebruiker toegang toe heeft op 2 bepaalde momenten in de dag (checkpoints). De checkpoints staan standaard ingesteld voor de dag situatie om 10 uur en voor de avond situatie om 19 uur. Brandweerrooster bepaalt op die momenten hoeveel personen er met een bepaalde functie paraat staan en toont dit aantal.

De filters waarmee bepaald wordt wat getoond wordt in het scherm kunnen vrij ingesteld worden op een soortgelijke manier als de contactlijst widget.

mceclip0.png

Instellingen

Voor deze widget zijn een groot aantal instellingen, elk van deze instelling wordt hier onder uitgewerkt. De basis van deze widget zijn de filters. De parare personeelsaantallen widget kan meerdere filters hebben om zo een groep personeel uit te filteren. Om een filter toe te voegen klik je op de groene knop "Nieuw Filter".

mceclip1.png

Zodra je een filter hebt aangemaakt kan je bepaalde insluit en uitsluit regels instellen. De componenten van deze regels zijn hetzelfde. Wanneer een gebruiker voldoet aan de eisen in het filter kan hij getoond worden (indien het een insluit filter is) maar ook niet getoond (wanneer het een uitsluit filter is). Wanneer meerdere componenten ingesteld worden moet de gebruiker aan alle componenten voldoen om getoond te worden.

Groep

Het eerste filter bepaalt de groep waarin de gebruiker wel/ niet moet zitten. Wanneer dit filter leeg gelaten wordt zullen alle gebruikers in het regio-, cluster-, postniveau gebruikt worden. Het is hier ook mogelijk meerdere groepen te selecteren.

Vaardigheid

Met het vaardigheid filter kan worden bepaald of een gebruiker aan de eisen voldoet. Wanneer er meerdere vaardigheden worden geselecteerd moet het personeel aan een van de 2 vaardigheden.

Consignatie functie

Om alleen het personeel te tonen wat momenteel een bepaalde consignatiefunctie vervult kan er gefilterd worden op consignatie functie. Wanneer je meerdere consignatiefuncties selecteert zullen de gebruikers die een van de consignatiefuncties momenteel vervullen getoond worden.

Beschikbaarheidscode

Om mensen te tonen die bijvoorbeeld met verlof zijn kan de beschikbaarheidscode gebruikt worden. Een beschikbaarheidscode geeft extra informatie waarom een persoon wel of niet aangemeld is.

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.