Volgen

Hoe kan ik optimaal gebruik maken van over the air programmeren op mijn Swissphone pager?

Het is via de Swissphone pager mogelijk om over the air te programmeren. Maar om hier optimaal gebruik van te maken is het belangrijk van tevoren goed na te denken over de programmering. In eerste instantie moeten er een aantal zaken ingesteld zijn voor over the air programmeren mogelijk is, deze zijn hier te vinden: Hoe stel ik over the air programmeren op de Swissphone pager in?

Deze tutorial gaat er van uit dat de basis capcodes in pager zijn geprogrammeerd en over the air programmeren wordt om personen met een nieuwe functie toe te kennen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld bevorderd wordt tot bevelvoerder, en hij de bevelvoerder van dienst code in zijn pager moet hebben. Voor grote wijzigingen (capcodes wijzigen over de gehele kazerne, en niet een individu) raden wij aan om gebruik te maken van een ProgClient set of lokaal de pagers te programmeren.

Er zijn 3 mogelijkheden om dit te realiseren, de eerste methode is door middel van het activeren van profielen, de tweede methode is door middel van het toevoegen van een capcode aan een profiel en de laatste methode door het wijzigen van een capcode.

Profielen activeren

De eerste methode gaat er van uit dat gebruikers niet zelf hun profielen mogen/ kunnen wijzigen. Een profiel is een combinatie van capcodes op de pagers. Om de mogelijkheid tot het wisselen van profielen voor de gebruiker uit te schakelen, moet het veld "Profiles" verwijdert worden uit het menu. Het is nu voor de gebruiker niet mogelijk om zelf een capcode in- en uit te schakelen, dit kan nu over the air of via een programmeerset worden gedaan.

Neem het onderstaande voorbeeld van een simpele kazerne met een capcode voor de blusploeg (capcode = 0000001) en een capcode voor de BVD (capcode = 0000002). Er worden 2 profielen aangemaakt; het profiel blusploeg (select profiel - P1) met de bijbehorende capcode voor de blusploeg (capcode = 0000001) en het profiel BVD (toggle profiel - P2) met de capcode van de BVD (capcode = 0000002).

mceclip1.png

Op het moment van programmeren kan van tevoren al bepaald worden wie standaard al welke profielen in zijn/ haar pager mag. Wanneer iemand bevordert wordt, kan het tweede profiel bijgezet worden. Op het moment dat de pager geprogrammeerd wordt (en iemand nog niet bevelvoerder is) kan het profiel er als volgt uit zien. Het profiel voor de blusploeg is geactiveerd, maar het profiel voor de bevelvoerder van dienst nog niet.

mceclip2.png

Wanneer de betreffende gebruiker nu bevordert wordt naar bevelvoerder, kan het profiel ingeschakeld worden. Dit kan via de over the air programmering tool in Brandweerrooster. Door profiel 2 in te schakelen, zal de bevelvoerder capcode ook af gaan op de pager. Wanneer het profiel op afstand wordt geactiveerd, kan de pager een signaal afgeven.

mceclip3.png

Capcode toevoegen aan profielen

Soms kan het om praktische redenen niet handig zijn dat gebruikers hun profiel niet zelf via de pager kunnen aanpassen (denk bijvoorbeeld aan opstappers). Er is echter ook een andere manier mogelijk om hetzlefde scenario als hier boven staat beschreven op te lossen. In dit geval is het niet noodzakelijk meerdere profielen te hebben, maar is 1 profiel afdoende.

Wij nemen weer het bovenstaande voorbeeld, met een capcode voor de blusploeg (capcode = 0000001) en een capcode voor de BVD (capcode = 0000002). Dit keer wordt er echter gebruik gemaakt van 1 profiel, namelijk het select profiel voor de kazerne waar alle meldingen op binnen komen. Er wordt van uit gegaan dat je immers beshcikbaar bent voor de gehele kazerne en niet alleen voor de bevelvoerders code.

In dit geval is het wederom belangrijk van tevoren alle capcodes al in de pager te programmeren.

mceclip4.png

Het verschil met het vorige voorbeeld is dat de BVD code wel geprogrammeerd staat maar nog niet gekoppeld is aan profiel 1. Profiel 1 omvat alle codes van de kazerne A, mocht het nodig zijn kan hier nog een extra profiel worden toegevoegd voor een extra kazerne.

mceclip5.png

Om nu de BVD capcode in te schakelen moet niet het profiel maar de capcode zelf aangepast worden. Ook dit kan via over the air programmeren in brandweerrooster. Om dit te doen wordt de bundle configuratie aangepast. Hierbij zijn er 2 zaken van belang, het bundle ID en het profiel ID. Het bundle ID is het volgnummer van de capcode in de adressenlijst, in het bovenstaande geval is dat 4. Voor het profiel ID geldt hetzelfde, het gaat hier om het volgnummer van het profiel, in dit geval 1. Wanneer er nu via Brandweerrooster over the air wordt geprogrammeerd moet enkel het Bundle ID en Profiel ID worden ingevuld.

mceclip6.png

Capcode wijzigen

De laatste methode voor over the air programmeren is door het wijzigen van een adres. Het is via over the air programeren (nog) niet mogelijk om een capcode toe te voegen, maar wel om te wijzigen. In dit geval moeten er van tevoren een aantal lege capcodes in de pager worden geprogrammeerd met een fictieve capcode. Deze manier wordt afgeraden vanwege de grote kans op fouten en onmogelijkheid tot het instellen van versneld alarmeren voor deze code.

Wederom nemen we het bovenstaande voorbeeld, alleen wordt in dit geval niet de BVD code geprogrammeerd maar een fictieve code (capcode = 9999999).

mceclip7.png

In dit geval moet de informatie die we normaal gesproken vooraf in zouden programmeren, achteraf over the air programmeren. De benodigde informatie zijn de bundle ID (4), naam (BVD), capcode (E0000002), profiel ID (1) en confirmation channel (1). Dit zou als volgt naar de pager worden gestuurd.

mceclip8.png

Conclusies

Hoewel het mogelijk is over the air te programmeren, is het belangrijk altijd goed het lokale programmeerbestand bij te houden. Mocht de gebruiker namelijk een nieuwe pager krijgen/ de configuratie opnieuw ingespoeld worden, zullen de over the air aanpassingen terug gezet worden. Let er daarom dus op dat het bronbestand goed bijgehouden wordt, en dat voor grote wijzigingen een lokale programmeerunit wordt gebruikt.

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.